Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Bij De TaartenFee kunt u telefonisch, via Whatsapp, Facebook of per e-mail een aanvraag doen voor een taart, cupcakes of cakepops. Na het beantwoorden van een aantal vragen over de taart, krijgt u een offerte per mail toegestuurd. Nadat u  akkoord hebt gegeven op de offerte dan wordt de aanvraag als reservering verwerkt. Een reservering wordt in een bestelling omgezet op het moment dat u een aanbetaling heeft gedaan. Graag ontvang ik een aanbetaling voor de geplaatste bestelling. Dit is ongeveer 50% van het totaalbedrag van de bestelling. Het restantbedrag mag 5 dagen vóór het ophalen van de bestelling per bank overgemaakt worden. Contant betalen bij ophalen is na afstemming mogelijk. De bestelling betalen kan geschieden middels een Tikkie die ik u kan toesturen of u mag het zelf overmaken op rekening NL02 ABNA 0847939022 ten name van R. Hoeseni onder vermelding van uw naam en ophaaldatum. Zodra de betaling op de rekening is bijgeschreven dan is de bestelling definitief en bindend. Wanneer de aanbetaling voor de bestelling niet binnen 7 dagen na het bevestigen van de offerte op de rekening staat dan behoud De TaartenFee zich het recht om zonder enige verplichting andere bestellingen aan te nemen en kan geen garantie meer geboden worden op de beschikbaarheid op de gevraagde leverdatum. 

 

Alle bestellingen die De TaartenFee maakt zijn uniek omdat deze met de hand gemaakt worden. Een bestelling kan hierdoor ook niet tweemaal exact op dezelfde manier gemaakt worden. Uiteraard kunnen foto’s wel als richtlijn/inspiratie of verduidelijking dienen, maar niet om identiek aan het voorbeeld overeenkomstig te zijn.

 

De TaartenFee behoud zich het recht om tijdens het maken van de bestelling kleine aanpassingen te doen wat betreft de decoratie om de bestelling beter tot zijn recht te laten komen of wanneer het technisch niet mogelijk is om het gevraagde uit te voeren. 

 

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van allergieën. Deze dienen vooraf per mail gemeld te worden zodat deze in de opdracht verwerkt kunnen worden. De TaartenFee is niet aansprakelijk voor de gevolgen veroorzaakt door allergische reacties. Bestellingen kunnen afhankelijk van de opdracht en materialen die gebruikt worden sporen van noten en/of melk  bevatten. Bij twijfel dient u altijd vooraf duidelijk aan te geven of hiermee rekening houden dient te worden.

 

Bestellingen kunnen in overleg op locatie en op gewenste tijden worden bezorgd. Binnen een straal van 7 km vanaf postcode 2993DK zijn de basis bezorgkosten €5,-. Daarbuiten wordt € 0,75 per gereden km berekend. Bij specifieke wensen voor het afleveren op locaties en tijden kunnen deze voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling gemeld worden. Wanneer hierover na het plaatsen van de bestelling verzoeken worden gedaan waar De TaartenFee geen gehoor aan kan geven dan is dit geen reden voor kosteloze ontbinding van de opdracht.  

De TaartenFee is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de geleverde producten, nadat deze opgehaald of afgeleverd zijn. Bestellingen worden ten aller tijde aangeboden voor controle en vervolgens aan u overgedragen. Na het overdrachtsmoment bent u zelf verantwoordelijk voor het op de juiste temperatuur houden van en het tijdig nuttigen van de producten. 

 

Annuleren
Annuleren van een bestelling kan tot uiterlijk 1 week voor de leverdatum met uitzondering van bruidstaarten en bestellingen v.a. 50 personen. Deze kunnen tot uiterlijk 1 maand voor leverdatum worden geannuleerd. Bij annulering van uw bestelling zal uw aanbetaling ter compensatie dienen, dit is ongeveer 50% van het totaalbedrag. Dit in verband met reeds gemaakte kosten en het gereserveerd houden van de gewenste leverdatum. 

Verzetten van de leverdatum van een bestelling kan in goed overleg en op voorwaarde dat de nieuwe gewenste datum nog beschikbaar is, maar wel tot uiterlijk 2 weken voor de originele leverdatum. Met uitzondering van bruidstaarten en bestellingen v.a. 50 personen, de leverdatum hiervan kan, wanneer de gewenste datum nog beschikbaar is, tot uiterlijk 1 maand voor de originele leverdatum worden verzet. Bij het verzetten van de datum van uw bestelling binnen deze termijn zal dit gezien worden als een annulering en zal uw aanbetaling als compensatie dienen voor reeds gemaakte kosten en het gereserveerd houden van de gewenste leverdatum.

 

Toch niet tevreden?
Alle bestellingen worden met de grootste zorg bereid en gedecoreerd. Mocht u echter toch niet tevreden zijn, bewaart u dan het geleverde product in de zo origineel mogelijke staat en meldt uw klacht binnen maximaal 12 uur na ophalen/bezorging schriftelijk aan De TaartenFee zodat ik uw klacht kunnen beoordelen en aan een passende oplossing gewerkt kan worden.

Klachten die later dan 12 uur na ophalen/bezorgen worden ingediend kunnen niet meer in behandeling worden genomen

 

Onvoorziene omstandigheden
De TaartenFee is een éénpersoons activiteit zonder direct winstoogmerk, maar werkt vanuit een hobbymatig aspect en  behoudt zich derhalve het recht om bij ziekte, letsel of zwaar wegende privé omstandigheden een bestelling te annuleren zonder hier financieel compensatie voor te bieden. Uiteraard wordt in een dergelijk geval uiterst hard gewerkt aan het zoeken naar een vervangende bakster om de opdracht over te nemen. 

 

*Wanneer u een bestelling plaatst gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.*

 

@2019