Opleidingen & Cursussen

Opleidingen

  • Bachelor of Education (B.Ed.) Leraar basisonderwijs PABO (2005-2009)
  • Master SEN, Special Education Needs: gedragsspecialist (2011-2013)

 

Cursussen 

  • Schrijfmotoriek bij jonge kinderen (2010)
  • Automatiseren is te leren (2012 )
  • Hoe verbeter ik mijn aanvankelijk leesonderwijs (2012) 
  • Handelingsgericht werken binnen het onderwijs (2014)
  • Leerkracht P(S)O: Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2014)
  • Goed van start / Werken met klassenbouwers en teambouwers (2016) 
  • Met sprongen vooruit groep 5-6 (2016)